Groen Blauw Verbindt

 

V
V

Groen Blauw Verbindt

 

V
V

Gebiedsdeal Vijf is een programma van de Gebiedscoalitie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Een verzameling van projecten gericht op duurzame gebiedsontwikkeling van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (A5h) onder de naam GroenBlauw Verbindt.

De projecten in de G5 komen vanuit de samenleving, van onderaf. Ideeën en initiatieven van bewoners, van het onderwijs. Van ondernemers. Van maatschappelijke en landschappelijke organisaties. Vanuit passie voor de streek en een betere wereld.

Wil je meewerken aan de duurzame ontwikkeling van onze regio? Heb je een idee voor een project? Samen met je buren je straat of je buurt verbeteren? Heb je een plan om op een deel van je land ruimte te maken voor een natuurproject?
Wil je meedenken over financiering of uitvoering van één van onze bestaande projecten of een uitbreiding daarvan? Wil je ons gewoon vertellen dat we goed bezig zijn? Neem dan contact met ons op!

GROEN BLAUW VERBINDT
DRIE THEMA’S:

• ‘Veen in Beweging’ (verduurzaming van de landbouw)

• ‘Prachtstreek’ (verhoging van biodiversiteit) en

• ‘Beleving van het Landschap’ (waardevol zingevend toerisme)

De thema’s zijn integraal verbonden in Klimaatwaard.