BELEVING VAN HET LANDSCHAP

Water is een dragend element van de regiogeschiedenis en behoort tot het DNA van de streek:

inpoldering vanaf 1100, bedijking, waterhuishouding, Kinderdijk, Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de ontwikkeling van vestingsteden zoals Gorinchem, Leerdam, Vianen en Nieuwpoort, Loevestein als onderdeel van de vestingdriehoek. Maar ook vervoer over water door de eeuwen heen.

De streek heeft een DNA van rust, ruimte, groen, water(huishouding) met molens, koeien, rivieren en riviertjes, polder als kenmerken. Het waterlandschap biedt een grote kans voor duurzame gebiedsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een waardevol toerisme dat uitgaat van de inwoners. Klimaatadaptatie completeert dit thema en biedt mooie kansen. Samen toerisme ontwikkelen dat waarde toevoegt aan onze streek. Onze leefomgeving.