VERDUBBELING VAN DE BIODIVERSITEIT

De biodiversiteit van planten en dieren staat onder druk. Een groot deel van de inheemse, regionale flora en fauna is gekoppeld aan het ‘agrarisch’ cultuurlandschap.

De stikstofuitstoot, het gebruik van pesticiden, de woningbouw, de schaalvergroting van de landbouw, uitbreiding van het wegennet zorgen ervoor dat deze biodiversiteit onder druk staat. Dat is schadelijk voor de leefomgeving en de samenleving én nadelig voor ons allemaal. De A5H is een groot veenweidegebied met aan de oostzijde in de VijfHeerenLanden meer klei. De regio biedt, omdat het voor een groot deel bestaat uit agrarisch cultuurlandschap, een prachtige natuur. Een enorme kans om de achteruitgang van de biodiversiteit tot stilstand te brengen. Om de biodiversiteit te verbeteren.