GROENSTE FIETSNETWERK VAN NEDERLAND

Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden is een enorme kans.

Door op een praktische manier bermen en groengebieden langs het fietsnetwerk in te richten, te beheren en aan elkaar te koppelen krijgt de biodiversiteit een impuls: Een kilometerslange, brede ecologische verbinding dwars door de stedelijke zone van de regio. De plannen hiervoor zijn door de betrokken gemeenten beschreven in het ambitiestatement ‘Groenste Fietsnetwerk van Nederland’.

Naast de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en Alblasserdam zijn ook de provincie Zuid-Holland, Blauwzaam en verschillende kennispartners bij dit project betrokken.

Uitdagingen worden integraal opgepakt, zo is in 2021 een aangrenzend park gerenoveerd. Daarbij is het verhogen van de biodiversiteit gecombineerd met extra waterberging (klimaatadaptatie). Bewoners rond het fietsnetwerk worden betrokken bij het project via CitizenScience. Daar worden ze voor opgeleid: Een wilde bijencursus (BijHeerlijkheid Papendrecht en EIS/Naturalis). Een vogelcursus (SOVON) in het kader van MUS (Meetnet Urbane Soorten). Een cursus Vleermuizen-herkenning (Tim Breur). Deelnemers helpen bij het in kaart brengen van de natuurwaarden in het gebied.

Sinds 2019   Hier meer info >