KlimaatWaard

De Alblasserwaard/Vijfheerenlanden al eeuwenlang wereldberoemd als het gaat over waterbeheersing. Nu is de tijd om kansen te grijpen om onze leefomgeving te verbeteren en ons aan te passen aan een veranderd klimaat. Dan zijn we straks ook eeuwenlang wereldberoemd om onze klimaatbeheersing.

STADSNATUUR

In de stedelijke zone gaan we actief aan de slag met het vergroenen van onze omgeving.
Hittestress is hier een groot probleem. Daarnaast is op meerdere plekken meer ruimte nodig om water te bergen bij overvloedige neerslag. Door dit te combineren met meer groen wordt een duurzame leefomgeving gecreëerd voor mens en natuur.
– Lammetjeswiel II (gemeente Alblasserdam / Groene Long)
– Prickweart / Feitsmapark (gemeente Sliedrecht)
– Groenste Fietsnetwerk van Nederland (Prachtlint)
– Woelse Waard (gemeente Gorinchem)
– Groenblauwe schoolpleinen (Blauwzaam)
– Slobbengors (gemeente Papendrecht /BijdeHeerlijkheid)

VAARWAARD

We gaan het bijzondere karakter en de geschiedenis van het water gebruiken als basis om beleving en benutting duurzaam te maken. Recreatie als inspiratie om de geschiedenis weer tot leven te wekken. De geschiedenis als middel om de uitdagingen van de toekomst als kansen te gaan zien.
– Verkenning Vaarwaard (Blauwzaam)
– Water in de A5h (Yuverta / WSRL / Blauwzaam)
– BlauwGroen Kamperen (Prachtlint / Groene Koepel)

BLAUWE BRIL

Wat kan je doen tegen hittestress? Waar kan je regenwater opvangen bij zware buien? Kan je
water bewaren voor periode van droogte? Hoe combineer je dit met het verhogen van de biodiversiteit? Ambtenaren, (gebieds)experts en het onderwijs kijken samen met bewoners naar naar hun woonomgeving. Door een blauwe bril.
– Spil in de Polder (Yuverta Ottoland)
– Gemeenten A5H
– Prachtlint (Blauwzaam)
– GIS (Blauwzaam)

WATERBOEREN

Water bergen in natte perioden en dit vasthouden voor periode van droogte. Boeren kunnen actief bijdragen aan een klimaatadaptief watersysteem. Hiermee wordt tevens bodemdaling en oxidatie van het veen tegengegaan. Boerenbosjes en agroforestry zorgen voor meer bomen, slaan CO2 op en gaan hittestress tegen. Deze projecten worden gecombineerd met het vergroten van de biodiversiteit in het agrarisch gebied.
– Boerenbosjes (Haneker)
– Waterboeren
– Agroforestry (Verhoef)
– Boer & Burger (de Punt Arkel)
– Circulair(der)e landbouw (Zorgboerderij Eben Haezer)
– de Hoeken & Moerman (particulier agrarische natuur)
– Gewoon anders (korte keten landbouw)
– Spil in de Polder (Yuverta Ottoland)

KLIMAATLANDJES

In de dorpen van de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden gaan we samen met de bewoners op zoek
naar kansen voor klimaatadaptatie. Meer ruimte voor water, bomen en natuur in de bebouwde kom.
– Klimaatlandjes (gemeente Molenlanden)
– Spil in de polder (Yuverta Ottoland)
– Prachtlint (Blauwzaam)
– GroenBlauwe schoolpleinen (Blauwzaam)
– Small Houses