Over Ons

De Raad voor de Leefomgeving geeft een duidelijke richting als we spreken over Duurzame Gebiedsontwikkeling. Het gaat uit van ecosystemen die met elkaar in verbinding staan en elkaar versterken. In samenhang en in samenwerking.

Het vereist verbinding tussen lokaal, regionaal, provinciaal en zelfs landelijk beleid. Duurzaam betekent volhoudbaarheid en dus lange termijn. Duurzaam gaat over partners die langdurig met elkaar samenwerken. De Gebiedscoalitie. Hun gereedschap: De Gebiedsdeal.

Gebiedsdeal 5 is een voortzetting van innovatieve netwerken, van leuke en verrassende bijeenkomsten en samenwerkingen in de streek. Waarbij we willen experimenteren, evalueren, leren en vernieuwen. Gebiedsdeal 5 is een voortzetting van nieuwe mensen leren kennen en aanhaken en elkaar versterken. Net als in eerdere Gebiedsdeals borrelt het om met nieuwe thema’s aan de slag te gaan en ook hier weer samen te leren.

De Gebiedscoalitie is een al jarenlange samenwerking tussen een groot aantal partijen uit de regio:

De Gebiedscoalitie is een al jarenlange samenwerking tussen een groot aantal partijen uit de regio:

Duurzame Gebiedsontwikkeling

Sjaak Kreeft
Schoolleider Yuverta VMBO Ottoland

Veen in Beweging

Peter Paul Klapwijk
Beeld en Communicatie

Beleving Landschap

Richard Slagboom
Ecoloog, Docent Aardrijkskunde

Biodiversiteit

Eerdere Gebiedsdeals

Sinds juni 2014 wordt er in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gewerkt met Gebiedsdeals.
Initiatieven vanuit de samenleving en het maatschappelijk middenveld die gericht zijn op een duurzame gebiedsontwikkeling van de regio. Enkele voorbeelden van eerdere projecten:

PRACHTLINT

Een bijzonder bloemenlint dat is ontstaan doordat lokale initiatiefnemers kleine natuurgebiedjes creëren.

Lees meer >

BEHEERCONVENANT

Ambitiestatement van gebiedsbeherende organisaties over ecologisch groenbeheer.

Lees meer >

PRACHTSLOTEN

Tien karakteristieke poldersloten en oevers die als pilotproject optimaal ecologisch worden beheerd.

Lees meer >

GROENSTE FIETSNETWERK VAN NEDERLAND

Het bestaande netwerk van fietspaden rondom Gorinchem en de noordelijke Drechtsteden is een enorme kans.

Lees meer >

DE WILDE WAARD

De natuurfilm ‘de Wilde Waard’ van Stijn Philips is genomineerd voor twee awards van het Wildlife Film Festival Rotterdam.

Lees meer >

SYMPOSIUM KLIMAAT

In maart 2020 organiseert Stichting Blauwzaam in nauwe samenwerking met de Regionale Adapatie Strategie een Symposium over het Klimaat.

Lees meer >