PRACHTSLOTEN

Tien karakteristieke poldersloten en oevers die als pilotproject optimaal ecologisch worden beheerd.

Een samenwerking van het Agrarisch Collectief en Blauwzaam.

De effecten van het ecologisch beheer worden gedurende drie jaar gemonitord door o.a. vrijwilligers van de Natuur- en Vogelwacht en leerlingen van de Bossekamp. Zo wordt duidelijk hoe groot de impact is op de biodiversiteit. In het project wordt samengewerkt met landelijke kennispartners zoals WUR en Naturalis. ‘Dotterslingers in de Polder’ sluit aan op dit project. Het brengt de goudgele dotterslingers weer terug in de sloten van de regio.

Hier meer info >